top of page
SER_021a.jpg

Seramik Efemera Koleksiyonu

Seramik Efemera Koleksiyonu özellikle 1950 sonrası Türkiye modern seramik sanatına ilişkin sergi kitapçık, broşür ve davetiyelerinin yanı sıra poster, gazete kupürü, fotoğraf, çizim, çeşitli arşiv belgelerini içerir.

Elinizdeki arşiv niteliğinde belgelerle bu alana katkı sağlamak için seramikarsiv@gmail.com üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız kanalıyla iletişime geçebilirsiniz. 

Bu koleksiyondaki arşiv belgleri "SeramikArşiv" ve arşiv belgesinin künyesinde yer alan "Kaynak" bilgisi verilerek araştırmacılar tarafından kullanılabilir. 

attila.jpg

Şehrin Panoları

Bu panolar, yerellik ve evrensellik tartışmasının siyasal, toplumsal ve kültürel anlamda hareketli bir dönemi olan 1950’li yıllarda başlayan mimari-sanat birlikteliğinin, kamusal yapılardaki kimlik arayışından yoğun şehirleşmeyle birlikte apartmanlara dahil olarak anonimleşen değişim sürecinin yansıması olarak okunabilir. 

 

Özellikle 1960-1970 yıllarında tasarlanan çeşitli panolar; apartman, otel, iş hanı, çarşı, hastane, belediye binası, banka şubesi gibi farklı mekânlarda bulunan örnekleri ile karşımıza çıkmaktadır. 

iadalan-04.png

İlgi Adalan Arşivi

Dijitalleştirme ve kataloglama çalışmaları tamamlanan arşiv, İlgi Adalan'ın altmış beş yıllık sanat hayatı pratiğine dair 400'ü aşkın yazılı ve görsel belgeyi bir araya getirir.

 

İlgi Adalan Arşivi, sanatçının 1953-2015 yılları arası farklı dönemlerine ait fotoğrafları; eserlerine ait görsel, çizim ve eskizleri, sanatçının seramik panoları, seramik atölyesindeki objelerinin yanı sıra sanatçıya ait diploma, ödül, etkinlik programları, sergi davetiyeleri, çeşitli gazetelerde ve dergilerde yayımlanmış haber kupürleri ve kendisiyle yapılmış söyleşileri içerir.

bottom of page